3

Regulamin wędkarski
1.Koszt wejścia na łowisko wynosi 20 zł za 6 godz.(czas liczony jest od momentu wniesienia opłaty).
2.Obowiązuje zakaz połowu ryb na więcej niż dwie wędki – nie wyklucza to stosowania metody na przemian jak i razem ze sobą np. spławik-spławik lub spławik-grunt oraz grunt-grunt.
3.Jeśli łowienie opiera się na metodzie spinningowej łowimy tylko i wyłącznie na jedną wędkę.
4.Korzystanie z łowiska możliwe jest po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia WakeParku oraz po ukończeniu 14 roku zycia.
5.Zakupu złowionych ryb należy dokonać w Beach Barze (cena 10 zł za kg).
6.Do połowów upoważnia bilet-paragon, który należy okazać w przypadku każdej kontroli, do kontroli upoważnieni są pracownicy WakeParku lub osoby do tego upoważnione
Uwaga teren monitorowany oraz kontrolowany.
7.Wrzucanie zanęt do wody jest ograniczone do 1 kg na dzień.
8.Obowiązuje okres ochronny ryb jak i wymiary które pozwalają na dokonanie zakupu ryb.
-karp brak okresu ochronnego, wymiar ochronny 30 cm
-amur brak okresu ochronnego, wymiar ochronny 35 cm
-lin brak okresu ochronnego, wymiar ochronny 30 cm
-okoń okres ochronny od 1 marca do 1 czerwca, wymiar ochronny 20 cm
-tołpyga brak okresu ochronnego, wymiar ochronny 35 cm
-szczupak okres ochronny od 1 stycznia do 30 kwietnia, wymiar ochronny 50 cm
-sandacz okres ochronny od 1 stycznia do 31 maja, wymiar ochronny 50 cm
-węgorz okres ochronny od 15 czerwca do 15 lipca, wymiar ochronny 60 cm
-leszcz brak okresu ochronnego, wymiar ochronny 30 cm
-krąp brak okresu ochronnego, wymiar ochronny 20 cm
-karaś brak okresu ochronnego, wymiar ochronny 25 cm
-płoć brak okresu ochronnego, wymiar ochronny 20 cm
9. Obowiązujące kary za nieprzestrzeganie ww. zasad:
-spinningowanie bez zezwolenia 500 zł,
-połów ryb metodą spławikową i gruntową bez zezwolenia 500 zł,
-łowienie na więcej niż dwie wędki 500 zł,
-łowienie bez ważnego zezwolenia WakeParku -brak wniesionej opłaty 500 zł,
-niszczenie stanowisk wędkarskich 1000 zł,
-wrzucanie śmieci do wody oraz zaśmiecanie stanowisk 500 zł,
-oszustwa przy kontroli, kradzież ryb bez zakupu 200 do 500 zł,
-połów ryb w innych godzinach niż obowiązują 1000 zł,
-brak biletu-paragonu 50 zł.

Łowisko czynne:
PONIEDZIAŁEK-CZWARTEK 9.00-21.00
PIĄTEK-NIEDZIELA 9.00-23.00

Powyższy regulamin obowiązuje każdą osobę korzystającą z łowiska, wnosząc opłatę korzystający zgadza się z powyższymi postanowieniami regulaminu, akceptuje je i zobowiązuję do ich przestrzegania.